Omistajavaihdospalvelu Nextia, Kokkola

Vad är Nextia?

NEXTIA är en ägarskiftestjänst som fungerar under Karlebynejdens Utveckling Ab. Vi gör förebyggande arbete och motivet för vårt arbete är att upprätthålla vitaliteten i regionen. Det huvudsakliga målet är att bevara livskraftiga företag och därmed arbetsplatser i regionen.

Vi vill fungera som en väckarklocka för företagarna och öka deras kunskaper i ägarskiftesfrågor. Ett lyckat överförande av företagsverksamheten till en ny ägare, en utomstående eller en familjemedlem, tar i regel 3-5 år. Själva överförandet av ägandet eller ledarskapet sker i allmänhet på 1-3 dagar, men förberedelserna för detta tar oftast flera år.

Vårt budskap är att man i god tid bör ta itu med förberedelse- och planeringsåtgärderna!

Ett annat viktigt budskap gäller användningen av experter. Ett företagsköp är inte jämförbart med något annat köp och till och med den mest erfarna företagaren är lika mycket novis i detta sammanhang som vilken nybörjare som helst. Det är ofta fråga om en av de viktigaste affärerna i ens liv och vi rekommenderar att både överlåtaren och övertagaren använder sig av experttjänster.