Omistajavaihdospalvelu Nextia, Kokkola

Jag gör det själv?

Ett företagsköp är inte jämförbart med något annat köp och till och med den mest erfarna företagaren är lika mycket novis i detta sammanhang som vilken nybörjare som helst. Eftersom ägarskiftesprocessen är en mycket komplex process är det i regel omöjligt för en person att behärska allt (bl.a. beskattning, lagar, bokföring, psykologiska barriärer) som behövs för att genomföra processen.

Vi styr, ger råd och knyter experter inom olika branscher till din hjälp i processen, experter som hjälper till att nå ett behärskat slutresultat. Användningen av dessa experter är avgiftsbelagd.

Vi försöker i första hand utnyttja NTM-centralens produktifierade tjänster, genom vilka företagaren får experthjälp där han betalar en skälig självriskandel. Några av expertisringens samarbetskompanjoner erbjuder den första rådgivningen gratis eller till ett överenskommet fast pris. Vi presenterar kostnadseffektiva lösningar för dig – besluten gör du själv.

Det är viktigt att inse från första början att processen innebär utgifter. De är emellertid små i jämförelse med hur viktig processen är. Genom att göra ett gott grundarbete skapar vi möjlighet för ett gott och hållbart slutresultat.

Experter från olika branscher kan och lönar sig att använda innan det egentliga beslutet om generationsskifte, försäljning eller nedläggning tas. Det kan räcka med Nextias sakkunnig som fungerar som bollplank för företagaren och som sparrare. Andra experter kan också behövas; t.ex. uppgifter om ett realistiskt försäljningspris på det egna företaget eller om eventuella skattepåföljder kan påverka försäljningsbeslutet i väsentlig mån.