Omistajavaihdospalvelu Nextia, Kokkola

Företagets pris och försäljningsskick

Goda förutsättningar för försäljning av företaget skapas genom att ett riktigt och realistiskt pris slås fast för företaget redan från första början. Det är skäl att använda en expert för att fastställa företagets pris.

I regel finansieras företagsköp med lån, vilket betyder att det inte räcker med att köparen accepterar priset. Finansiären måste godkänna lånesumman samt återbetalningstiden för lånet. Man bör beakta att finansiering av företagsverksamhet fungerar enligt helt andra principer än till exempel belåning av ett egnahemshus. När det gäller sm-företag är betalningstider på 25 år ett helt okänt begrepp. Ett lån som tagits för ett företagsköp ska i regel kunna amorteras inom 3-5 år.

Det vore alltså skäl att kontinuerligt se till att företaget hålls i försäljningsskick. Det är tid att senast nu granska situationen och utföra eventuella korrigeringsåtgärder. Under 1-3 år är det möjligt att genomföra åtgärder som har en positiv inverkan på företagets pris och försäljningsduglighet. Vi rekommenderar också i detta fall att utnyttja en konsult som är specialiserad i ärendet.