Omistajavaihdospalvelu Nextia, Kokkola

Tjänster

NEXTIA har som uppgift att koordinera ägarskiftesprocessen i dess helhet. Vi strävar till att så många företagare som möjligt som ska överlåta sitt företag
samlas runt samma bord tillsammans med personer och instanser som är intresserade av företagsköp. Målet är alltid ett lyckat företagsköp eller generationsskifte. Ibland blir det också fråga om en behärskad nedkörning av företagsverksamheten.

Vi hjälper till med att formulera tankarna till färdiga planer för hur generationsväxlingen ska förverkligas eller för att hitta en övertagare. Vi informerar dem som är intresserade av företagsköp om objekt som kan intressera dem och styr parterna samman. Vi tar in lämpliga experter i processen vid rätt tidpunkt.

Vi arbetar helt konfidentiellt. De tjänster vi erbjuder beror på vilka behov du har. Vi kan inte göra saker för företagarens del men vi kan säkra att nödvändig kunskap och de rätta personerna kan hittas utan möda.

Sök inte saker på nytt som många har sökt före dig! Ta kontakt med oss!

NEXTIAs egna tjänster är kostnadsfria för företagaren. Tjänsterna som expertisringens samarbetskompanjoner erbjuder är dock avgiftsbelagda.