Omistajavaihdospalvelu Nextia, Kokkola

Yrityksen hinta ja myyntikunto

Oikeasuuntaisen ja realistisen hinnan määrittäminen heti alusta lähtien antaa hyvät edellytykset yrityskaupalle. Arvonmäärittämiseen on hyvä käyttää asiantuntijaa.

Pääsääntöisesti yrityskaupat toteutuvat lainan kautta, ei siis riitä, että ostaja hyväksyy hinnan. Rahoittajan on hyväksyttävä tarvittava laina ja siihen liittyvä maksuaika. Huomioitavaa on, että yritystoiminnan rahoitus toimii täysin eri periaatteilla kuin esimerkiksi omakotitalon lainoittaminen. Pk-yrityksen kohdalla 25 vuoden maksuajat ovat varsin tuntematon käsite. Yrityksen ostoon otettu laina on pääsääntöisesti pystyttävä kuolettamaan 3-5 vuoden aikana.

Yrityksen myyntikunto olisi hyvä ylläpitää jatkuvasti, mutta viimeistään nyt on aika tarkistaa tilanne ja tehdä mahdolliset korjaustoimenpiteet. 1-3 vuoden aikana on mahdollista suorittaa toimenpiteitä, jotka vaikuttavat positiivisesti yrityksen hintaan ja myyntikelpoisuuteen. Asiaan erikoistuneen konsultin käyttö on tässäkin tapauksessa suotavaa.