Omistajavaihdospalvelu Nextia, Kokkola

Överlåtare - Ägarskiftestjänsten Nextia

Äger du ett välskött, livsdugligt företag och planerar att gå i pension under de närmaste åren eller att byta bransch? Vi hjälper dig att hitta en person som tar över det arbete som du har startat och ditt företag inleder en ny livscykel.

Det är inte lätt att genomföra ett lyckat ägarskifte, men möjligheterna att det lyckas väl ökar med god planering och med hjälp av rätt experter. Bli inte ensam med dina frågor.

Nedan i texten beskrivs hur en ägarskiftesprocess för ett företag i stort sett kan se ut. Bekanta dig med processen så att du vet var du befinner dig och vilka saker du måste beakta när du funderar på att avstå från ditt företag.

Ta kontakt med oss så får du hjälp, oberoende av i vilket skede av ägarskiftesprocessen du än befinner dig just nu!

Klicka på ikonerna för att gå framåt


  • 1. Medvetenhet

  • 2. Beslut

  • 3. Förberedelser

  • 4. Genomförande

  • 5. Uppföljning
1. Medvetenhet
Pensionsåldern närmar sig eller ett branschbyte vore på sin plats. Ju tidigare du märker och tar till dig denna situation, desto bättre. Den situation du föreställer dig bedöms vara ett faktum om ca 3-5 år.
2. Beslut
Gör ditt beslut när du vet vad du vill och vad du ska ta itu med. Samla information och fundera på alternativen. Utnyttja experter som stöd för ditt beslut, som till exempel för att sätta ett realistiskt försäljningspris på ditt företag eller att reda ut eventuella skattepåföljder. Försäkra dig om din familjs ståndpunkt och stöd.
3. Förberedelser
Gör upp en ordentlig plan över dina mål och hur du tänker nå dem. Beakta också tiden efter att du har överlåtit ditt företag; pension, ett nytt företag, ett nytt jobb eller något annat? Om du har en övertagare borde han/hon redan i detta skede börja göra upp sina planer parallellt med dina. Övertagarens verksamhetsplan blir verksamhetsplan för företaget efter att ägarskapet övergått till honom.
4. Genomförande
Överlåtande av ägarskapet eller alternativt nedläggning av verksamheten. Om de tidigare skedena har gjorts noggrant borde inga större problem dyka upp. Den nya ägaren blir ledare för företaget och den tidigare ägaren går mot nya utmaningar.
5. Uppföljning
Säkra att ägarskiftet har lyckats och att den nya ägaren har etablerat sig väl som ledare för företaget. KOSEK, FIRMAXI eller NEXTIA stöder den tidigare eller nuvarande ägaren beroende på vilka fortsatta planer de har.
Kontaktblankett
Blanketten kan skickas helt konfidentiellt och du förbinder dig inte till någonting.
Namn*
Telefonnummer*
E-postaddress
Jag har planer på att sälja mitt företag, generationsskifte eller att lägga ner
0 - 1 år framåt (nu är det bråttom, ta kontakt, vi hjälper så gott vi kan)
2 - 3 år framåt (situationen rimlig, lite spelrum finns, låt det inte gå dig förbi)
4 - 5 år framåt (situationen god, men förlora inte tid, inled förberedelserna omedelbart)
över 5 år framåt (säkra ett så gott slutresultat som möjligt, påbörja förberedelserna idag)

Jag skulle vilja ha tilläggsuppgifter om följande teman (du kan välja flera):
bedömning av alternativen (försäljning, generationsskifte, nedläggning)
varifrån få en köpare / övertagare
generationsskifte – det finns en eventuell övertagare i min familj
företaget sätts i försäljningsdugligt skick (trimning för försäljning)
värdet på mitt företag
försäljning / köpförhandlingar
köpebrev och andra avtal
beskattning
mentor – diskutera med en företagare som har upplevt motsvarande situation
nedläggning av företaget
vad sker efter att företaget överlåtits

Ytterligare uppgifter
Mata in kontrollen för att hindra skräppost (30529273)*