Omistajavaihdospalvelu Nextia, Kokkola

Köpare - Ägarskiftestjänsten Nextia

Det är alltid ett bra alternativ för den som vill bli företagare att träda in i ett fungerande företag i stället för att grunda ett nytt. Affärsidén har testats under årens lopp, kundkretsen och utrustningen finns färdigt. Affärsverksamheten måste inte börja från början och du kan därför synnerligen snabbt börja satsa på utveckling av företagsverksamheten!

Det krävs inte att du omedelbart har kompetens på alla delområden inom företagsverksamheten för att kunna bli företagare. Du har ett täckande nät av sakkunniga som hjälp - FIRMAXI, KOSEK och NEXTIA säkrar att du får den aktuella information du behöver som stöd för dina beslut.

Vi hjälper bland annat med att sålla bland de företag som är till försäljning och föreslår de lämpligaste alternativen för dig. Nyföretagarcentralen FIRMAXI hjälper dig att göra noggranna kalkyler på basen av vilka du får en täckande bild av köpobjektets möjligheter.

Det är skäl att betänka bl.a följande saker på förhand om du har planer på att köpa ett färdigt företag:

Klicka på ikonerna för att gå framåt


  • 1. Bransch

  • 2. Tidtabell

  • 3. Resurser

  • 4. Ort
1. Bransch
Vad har du för utbildning, kompetens, erfarenhet eller vilka är dina intressen?
2. Tidtabell
Vill du inleda företagsverksamheten genast eller har du möjlighet att följa med marknaden och göra ditt beslut när ett lämpligt företag dyker upp. Ett lämpligt företag kan vara till försäljning som bäst eller ett sådant kan dyka upp förr eller senare.
3. Resurser
Vad är en realistisk budget för dig eller hur mycket är du beredd att placera i företagsköpet.
4. Ort
Betyder företagets geografiska placering någonting för dig? Inom vilket område borde företaget finnas?
Kontaktblankett
Blanketten kan skickas helt konfidentiellt och du förbinder dig inte till någonting.
Bransch som intresserar dig
Budget
Geografiskt läge
Namn*
Telefonnummer*
E-postaddress
Ytterligare uppgifter
Mata in kontrollen för att hindra skräppost (26397119)*