Omistajavaihdospalvelu Nextia, Kokkola

Experternas kontaktuppgifter

Viasensus
 • Sakkunnig gällande emotionella faktorer och tyst kunskap
 • Handledning på individuell-, familje- och organisations nivå vid förändringssituationer, speciellt ägar- och generationsskiften
 • Riitta Korpela, 0451222654, riitta.korpela@viasensus.fi
 • www.viasensus.fi


Viestintätoimisto St. Hurmos Oy

Confidentum Oy

Ernst & Young Oy
 • Skatte- och juridiska tjänster gällande ägarskiften fås från ett och samma ställe
 • Värdering av företag och hjälp med att få företaget i säljskick
 • Benita Öling, 0505941247, benita.oling@fi.ey.com
 • www.ey.com/fi


KPMG Oy Ab
 • Sakkunnig specialist på företagsköp, generationsväxlingar, företagsarrangemang, värderingar samt också beskattning och affärsjuridik
 • Heltäckande service från planeringen av ägarbyte ända till dess förverkligande
 • Minna Herlevi, ViestinVaihto(generationsväxling)-konsult, 0400564225, minna.herlevi@kpmg.fi
 • www.kpmg.fi