Omistajavaihdospalvelu Nextia, Kokkola

Blogi

Hae avainsanalla

 • jatkaja (2)
 • johtajuus (1)
 • oppiminen (1)
 • oppisopimus (1)
 • yrityspörssi (1)
 • netti (1)
 • firmakauppa (1)
 • yrityksen myynti (2)
 • anniskelulupa (1)
 • luvat (1)
 • toiminimi (1)
 • osakeyhtiö (1)
 • henkilöstö (1)
 • osuuskunta (1)
 • omistajanvaihdos (2)
 • prosessi (2)
 • näkymätön (1)
 • henkinen (2)
 • hinnanmääritys (1)
 • lakiasiat (1)
 • yrityskaupat (1)
16.02.2015 - Onnistuneesti omistajanvaihdoksiin
LimeTV:n tuottama tuottama 4-osainen videoluentosarja omistajanvaihdoksen eri osa-alueista.

Osa 1.
PK-yrityksen arvonmäärityksestä
http://85.157.223.138/media/?q=node/590

Osa 2.
Onnistunut yrityskauppa prosessina
http://85.157.223.138/media/?q=node/584

Osa 3.
Yrityksestä luopuminen
http://85.157.223.138/media/?q=node/583

Osa 4.
Lakimies osana yrityskauppoja
http://85.157.223.138/media/?q=node/582
Avainsanat: omistajanvaihdos, hinnanmääritys, lakiasiat, yrityskaupat, prosessi, henkinen

Lisää kommentti
Nimi/Nimimerkki*
Kommentti*
Syötä suluissa oleva tarkistenumero ( 430247 )*

05.12.2014 - Yrityksen omistajanvaihdoksen näkymättömät prosessit - Riitta Korpela
Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset tuntuvat junnaavan paikoillaan. Ainakaan ne eivät etene toivotuilla määrillä. Mistä se sitten saattaa johtua? Tilanteeseen vaikuttavat tietenkin monet tekijät, esimerkiksi rahoituksen saaminen on kiristynyt, ostaja ja myyjä eivät tunnu kohtaavan toisiaan tai luopujan kohtuullinen toimeentulo myynnin jälkeen estää siirtoa. Lisäksi läheskään kaikkien yrittäjien yritykset, jotka yrittäjän iän puolesta olisivat vaihdoksen edessä, eivät ole myyntikelpoisia eri syistä johtuen.

Yrityksen omistajanvaihdos on laaja prosessi jossa tulee harkittavaksi monta asiaa. Mietitään sopivaa ajankohtaa, potentiaalista jatkajaa/jatkajia, millä hinnalla, verotusta, sopimuksia, osake- vai liiketoimintakauppa, rahoitus ym. ns. teknisiä ratkaisuja. Jo edellä mainituissa asioissa on paljon mietittävää, se ei kuitenkaan riitä. Yrityskauppa- ja varsinkin yrityksen sukupolvenvaihdosprosessiin (suvun/perheen sisällä) liittyy paljon muuta kuin pelkkää tekniikkaa. Nämä ei-tekniset asiat ovat vaikeammin määriteltävissä ja näkymättömämpiä kuin tekniset asiat. Painoarvoltaan ne kuitenkin voivat olla jopa isommat kuin tekniset asiat. Ei-tekniset asiat määritellään usein ns. pehmeiksi asioiksi. Vaikutukseltaan ne ovat kuitenkin tosi kovia ja jos niitä ei käsitellä on vaihdosprosessi vaarassa pitkittyä tai jopa epäonnistua. Näitä ei-teknisiä asioita jokainen siirtäjä ja siirron vastaanottaja sekä siirron vaikutuksen alla oleva joutuu jossain vaiheessa prosessia käymään läpi.

Omistajan- ja varsinkin sukupolvenvaihdosprosessin ei-tekniset asiat liittyvät tunteisiin ja tuntemuksiin. On esim. huoli yrityksen työntekijöistä siirron jälkeen. Tai mieltä askarruttaa miten jatkaja pärjää, niin taloudellisesti kuin yrityksen johtamisessa ja kehittämisessä? Miten yrityksen ja sen sidosryhmien käy siirron jälkeen? Kuka on kelvollinen jatkaja? Onko sisarkateutta? Mitä lähipiiri ja prosessiin kuuluvat sisimmissään ajattelevat? Rohkenevatko prosessin osallistujat kertoa rehellisesti mitä mieltä ovat asioista? Miten siirtää omaisuutta, valtaa ja vastuuta niin, että ihmissuhteet säilyvät? Millä siirtäjä täyttää aikansa siirron jälkeen? Säilyykö siirtäjän sosiaalinen verkosto? Siirtäjän arvostus siirron jälkeen? Miten roolit muuttuvat siirron jälkeen? Edellä on esitetty vain murto-osa niistä kysymyksistä joita lähinnä siirtäjän mieli alkaa prosessoida aktiivisen vaihdosprosessin aikana. Ja alitajunnassa muodostuu tunteita ja tuntemuksia…

Aina ei edes ymmärretä, mistä on kyse. Yrityksen siirtäjällä on ”kumma olo”, häntä ei huvita ajatella tai työstää vaihdosprosessia. Hän ryhtyy selittelemään viivytystä sekä itselle että toisille. Ympäristö ja neuvonantajat kehottavat siirtäjää ryhtymään toimeksi esim. arvonmäärityksellä. Mutta siirtäjä lyö jarrut päälle, asiat eivät etene. Kaikki ovat hämmentyneitä, mitä tapahtuu, miksi asiat eivät etene? Siirtäjä saa vielä tässä vaiheessa kehotuksia ryhtyä tomerasti toimeksi! Hänelle kerrotaan, että nyt kun yritys on vielä myyntikuntoinen, se tulisi siirtää! Siirtäjä hämmentyy entistä enemmän, hänen alitajuntansa on herännyt prosessoimaan asioita. Meitä ihmisiä ja meidän toimintaa ohjaavat tunteet ja tuntemukset ja osan niistä laukaisee ”automaattiohjaus”. Saatamme reagoida esim. pelkoon tai vihaan joko hyökkäyksellä, jähmettymisellä tai ahdistumisella. Huoli saattaa herättää meissä masennusta, ahdistuneisuutta tai lamauttaa meitä. Tunteet yhdistävät mielen ja kehon toisiinsa. Koska tunteet ovat usein meidän tietoisuuden ulkopuolella, saatetaan unohtaa tai ei osata ajatella, että tunteet kuuluvat keskeisenä osana meidän kommunikointiin!

Meillä on paljon ammattitaitoista, hyvää väkeä, jotka ovat yrittäjän apuna vaihdosta suunniteltaessa. On konsulttia, kirjanpitäjää, pankkihenkilöstöä sekä asiantuntijoita jotka auttavat esim. arvonmäärityksessä ja verotukseen liittyvässä. Hyvä näin, tätä ammattitaitoista väkeä tarvitaan, koska vaihdoksen ns. teknisellä puolella on paljon pohdittavaa ja tekemistä. Näiden henkilöiden tulisi myös huomata, että mikäli prosessi tuntuu jumittavan, tunteet ja tuntemukset ovat todennäköisti aktivoituneet. Sen sijaan, että silloin kehotetaan siirtäjää ponnekkaasti ”ryhtymään toimeksi”, tulisi heidän auttaa siirtäjää työstämään vaihdosprosessin herättämiä tunteita ja tuntemuksia. Tai ohjata hänet sellaisen asiantuntijan luo, jonka kanssa hän voi avata mielensä solmuja ja työstää sisäistä ristiriitaansa.

Riitta Korpela
Viasensus, Riitta Korpela Couching

Yrityksen omistajanvaihdosprosessin ei-teknisen puolen asiantuntija
Suomen omistajanvaihdosseura ry puheenjohtaja
Suomen Yhteisöakatemia, SYA, asiantuntija
Yrittäjä, työnohjaaja, esimiesvalmentaja, työyhteisöjen sparraaja ja kehittäjä, kouluttaja
www.viasensus.fi
www.sya.fi
www.omistajanvaihdosseura.fi
Avainsanat: omistajanvaihdos, prosessi, näkymätön, henkinen

Lisää kommentti
Nimi/Nimimerkki*
Kommentti*
Syötä suluissa oleva tarkistenumero ( 615966 )*

09.09.2014 - Henkilöstö yrityksen toiminnan jatkajana
Yrityksen henkilökunnan perustama osuuskunta voi olla yksi järkevä vaihtoehto yritystoiminnan jatkamiseen, erityisesti silloin kun jatkajaa on vaikea löytää yrittäjäperheen tuoreimmasta sukupolvesta tai muuten yrityksen ulkopuolelta. ”Yritystä kaupan” –seminaarissa osuuskuntamallin etuja selvitti professori Iiro Jussila Lappeenrannan teknisestä yliopistosta.

Työntekijöiden ottaessa vetovastuun yrityksen toiminnasta, on osuuskunta toimiva yritysmuoto. Osuustoiminnassa yrittämisen kynnys on matalalla, sillä yhdessä yrittäminen vähentää jäsenen henkilökohtaista riskiä, koska riski jakautuu usean henkilön kesken. Toisaalta matalampi kynnys ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei yrittäjämäistä asennetta tarvittaisi. Haasteena henkilöstön perustamissa osuuskunnissa saattaakin olla siirtyminen työntekijän roolista johtamisrooliin ja yhteisyrittämiseen. Myös riittävän liiketoimintaosaamisen puute saattaa asettaa haasteita yrityksen johtamiselle. Toisaalta henkilöstön jatkaessa yritystoimintaa omistajanvaihdos voidaan toteuttaa rauhassa ja hyvin valmistellen. Hyvällä suunnittelulla henkilöstö voi pitkäjänteisesti valmistautua omistamiseen ja johtamiseen liittyvien vastuiden vastaanottamiseen.

Työosuuskunta on jäsentensä omistama yritys, jonka perimmäisenä tarkoituksena on työllistää osuuskunnan jäseniä. Työosuuskunnassa jäseniä palkitaan suhteessa työpanokseensa, mikä osaltaan minimoi osuuskuntatoiminnassakin mahdollisesti esiintyvää ”vapaamatkustajaongelmaa”. Usein työpaikkojen säilyminen ja yritystoiminnan jatkuminen ovatkin merkittävimmät motivaatiotekijät työntekijän lähtiessä osuuskuntayrittäjäksi. Jotta yrityksen työntekijöiden perustama osuuskunta menestyy yrityksen jatkajana, täytyy taustalla olla kuitenkin aito halu ottaa sekä omistaja- ja johtamisvastuuta.

Miksi sitten Suomessa on niin vähän esimerkkejä työntekijöiden perustamista työosuuskunnista yrityksen jatkajina? Tässä on varmasti meillä yritysneuvojillakin peiliin katsomisen paikka, sillä osuuskunnan tarjoamat mahdollisuudet yritysmuotona tunnetaan usein heikosti. Tämän vuoksi osuuskuntaa yritysmuotona tarjotaan hyvin harvoin vaihtoehtona yrityksen omistajanvaihdoksissa.

Monen pk-yrityksen omistajanvaihdostilanteessa henkilökunnan osaaminen ja kokemus olisi mahdollista hyödyntää osuustoimintayrittäjyyden kautta. Myös tutkimustulokset puhuvat puolestaan; vertailuissa henkilöstöomisteiset yritykset menestyvät varsin hyvin.

Piia
Avainsanat: henkilöstö, jatkaja, osuuskunta

Lisää kommentti
Nimi/Nimimerkki*
Kommentti*
Syötä suluissa oleva tarkistenumero ( 765948 )*

10.06.2014 - Onkos lupaa?
Onkos lupaa?

Yritystä myytäessä tai omistajuuden muuten vaihtuessa kannattaa kiinnittää huomiota myös yritystoiminnassa tarvittaviin lupiin.

Esimerkkitapaus anniskelulupa.
Jos yritysmuotona on ”yksityinen elinkeinonharjoittaja” eli toiminimi, kaikki yrityksen luvat ja omaisuus kuuluvat tälle elinkeinoharjoittajalle henkilökohtaisesti. Ravintolan anniskelulupaa ei siis voi siirtää. Toimintaa jatkavan yrittäjän täytyy hakea oma y-tunnus ja sille omat anniskeluluvat.

Tilanne on toinen osakeyhtiön omistajuutta vaihdettaessa. Silloin luvat voisivat kulkea yrityksen y-tunnuksen mukana, toki niin, että yrityksen toiminnasta vastaavalla henkilöllä olisi anniskeluluvan edellyttämä pätevyys tehtäviinsä.

Marjo
Avainsanat: anniskelulupa, luvat, toiminimi, osakeyhtiö, yrityksen myynti

Lisää kommentti
Nimi/Nimimerkki*
Kommentti*
Syötä suluissa oleva tarkistenumero ( 707075 )*

30.04.2014 - Yritys myynnissä online
Yrittäjä joka on tehnyt päätöksen yrityksen myynnistä, käy mielessään samantyyppistä keskustelua kuin vaikkapa asuntoaan myyvä kansalainen. Myynkö itse vai laitanko välittäjälle myyntiin? Kiinteistövälityksessä markkinat ovat sen yleisyyden vuoksi kuitenkin paljon jäsentyneemmät niin hinnan kuin muidenkin osatekijöiden suhteen, joten päätöksen tekeminen on ehkä helpompaa. Mutta kukapa myykään yrityksiä? Ainakaan pienemmillä paikkakunnilla ei välttämättä kukaan mutta joka kirkonkylästä kyllä jonkinlainen kiinteistövälittäjä yleensä löytyy – yleensä jopa useampia. Toki suurimmat yritysvälitystä harjoittavat yritykset toimivat koko maan alueella, tosin yleensä etänä. Suurin osa yrityksistä on kuitenkin alle viiden henkilön pienyrityksiä ja näistäkin vielä useimmat menevät mikroyrityskategoriaan eivätkä keskimäärin ole mitään varsinaisia ”rahasampoja”. Nämä yritykset eivät yleensä suuremmin yritysmyyjiä kiinnosta. Mikä siis neuvoksi? Myy itse – ja myy netissä, niin kuin muukin omaisuus myydään nykyään. Kynnys on matala & kustannukset pieniä, eli ”jos ei se anna niin ei otakaan” voisi myös ajatella. Tämä on myös yksinkertainen ja nopeakin tapa testata yrityksen kiinnostavuutta myyntimielessä. Tuleeko ”renkaan potkiskelijoita” vai ei?

Tuumasta toimeen – minne yritys myyntiin? Ensimmäisenä tulee mieleen Suomen yrittäjien ylläpitämä Yrityspörssi joka lienee maan johtava yritysvälityssivusto. Yrityspörssin etuna on sen tunnettuuden lisäksi mm. se, että sivulta on ”feedi” useisiin paikallisiin yritysmyyntiä käsitteleviin sivustoihin, kuten tänne Nextiaan, jossa juuri tätä blogia luet. Yrityspörssi on myös edullinen. Netti-ilmoitus maksaa 120€+alv/6kk eli ei varmasti pienyrittäjänkään taloutta kaada. Muita vaihtoehtoja on esim. tuore mutta jo mukavasti ilmoituksia kerännyt firmakauppa.fi. Firmakaupan etuna on sen täydellinen ilmaisuus, joten todella tarkan euron yrittäjiltäkään ei hymy hyydy matkalla pankkiin.

Mikään ei siis estä omatoimista yrityksensä myyjää kokeilemasta – ja ihan oikeasti myymästä yritystään. En voi kuitenkaan mitenkään väheksyä yrityksen myyntiin liittyviä muita osatekijöitä kuten yrityksen arvonmääritystä ja veroteknisiä asioita vaikka eivät ne tokikaan ylivoimaisia asioita ole. Näitähän voi sitten hankkia lisäpalveluina tai lähestyä meitä auttavia ihmisiä täältä Nextian kautta. Näistä asioista lisää sitten jossain myöhemmässä kirjoituksessa.

linkkejä:
http://www.yritysporssi.fi/
http://www.firmakauppa.fi/
https://www.ostayritys.fi/

Sami
Avainsanat: yrityspörssi, netti, firmakauppa, yrityksen myynti

Lisää kommentti
Nimi/Nimimerkki*
Kommentti*
Syötä suluissa oleva tarkistenumero ( 286737 )*

26.03.2014 - Yrittäjän saappaisiin
Miltä tuntuisi aloittaa uudessa työssä, ja olla heti vastuussa kaikesta? Vaikka alan koulutus olisi taskussa, työkokemustakin runsaasti, mutta juuri tämän yrityksen käytännöt, asiakaskontaktit ja itse johtaminenkin olisi vielä aivan vierasta?

Vain harva jatkajayrittäjä ostaa itselleen aivan vieraan yrityksen. Jopa 45 % yrityksen ostaneista tunsi ostokohteen ennalta, tai oli työskennellyt yrityksessä.* Jatkajaa haettaessa kannattaa siis suunnata katse lähelle, työtekijöihin tai alihankkijoihin – olisiko jostakusta heistä koulutettavissa yritykselle seuraava yrittäjä? Tarkkaa kopiota itsestään yritystään myyvä tuskin löytää, mutta hyviä ominaisuuksia voidaan kouluttamalla vahvistaa. Työtehtäviin opitaan 70-20-10 –mallilla, 10 % koulun penkillä, 20 % työkavereilta ja pomolta sekä valtaosa 70 % itse työtä tekemällä. **

Sukupolvenvaihdostilanteissa jatkaja on luonnostaan lähellä yritystä, tuntee sen toimintaa, on kasvanut sorvin ääreen. Hänellekin työntekijän roolista johtajan saappaisiin kasvaminen vaatii omaa paneutumistaan – niin kuin luopujalta omistajuuden lisäksi myös päätösvallasta luopuminen.

Olisikohan helpompaa tehdä entisen johtajan rinnalla töitä muutama vuosi, sekä yrityksen tapoja että alan kontaktiverkostoja opiskellen? Omaa yrittäjyysosaamista siinä toimialatiedon ohella kasvattaen? Oppisopimus on tänäkin päivänä varteenotettava vaihtoehto myös yrityksen jatkamista suunnittelevalle – ei pelkästään ammattiosaamisen kartuttajana, vaan myös yrittäjyyden oppimisväylänä.

*) Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus ”Omistajanvaihdoksen toteutus ja onnistuminen ostajan ja jatkajan näkökulmasta”.
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/tutkimus/omistajanvaihdos_ostajan_jatkajan_nakokulma/

**) Lombardo, Michael M; Eichinger, Robert W (1996). The Career Architect Development Planner
Keski-Pohjanmaan Aikuiskoulutus, Oppisopimustoimisto: http://www.kpakk.fi/Kpakk.aspx?id=500&p1=500&p2=500

Avainsanat: jatkaja, johtajuus, oppiminen, oppisopimus

Lisää kommentti
Nimi/Nimimerkki*
Kommentti*
Syötä suluissa oleva tarkistenumero ( 154002 )*